Χειρουργική αφαίρεση

Εδώ και 100 χρόνια υπάρχει η κλασική αφαίρεση φλεβών η οποία περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Babcock το 1907. Η επέμβαση αυτή συνοψίζεται σε τρία στοιχεία:

  • Απολίνωση και αφαίρεση της μείζονος η ελάσσονος σαφηνούς φλέβας στην εκβολή της στην εν τω βάθει φλέβα.
  • Αφαίρεση φλεβών που ανεπαρκούν και απολίνωση διαιτιτρενουσών φλεβών
  • Αφαίρεση ανεπαρκών παράπλευρου φλεβών.

Τα αποτελέσματα της κλασικής φλεβεκτομής όσον αφορά τις άμεσες επιπλοκές στο χειρουργείο είναι πολύ καλά, σε χέρια έμπειρου αγγειοχειρουργού. Όσον αφορά όμως τις υποτροπές, τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο ελπιδοφόρα. Δεν υπάρχει ακόμη μια ενιαία άποψη για το τι ονομάζουμε υποτροπή, αλλά φαίνεται ότι η επανεμφάνιση των κιρσών στην πενταετία ανέρχεται και φθάνει στη χειρότερη περίπτωση μέχρι 60 %, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας.

Τα υψηλά ποσοστά υποτροπών και η αναγκαιότητα μιας πιο ανώδυνης και αποτελεσματικής μεθόδου για μια εξαιρετικά διαδεδομένη πάθηση όπως είναι οι κιρσοί, οδήγησαν μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας στην εμφάνιση και επικράτηση νέων αναίμακτων τεχνικών.

Ωστόσο, ένας αγγειοχειρουργός που γνωρίζει όλες τις σύγχρονες τεχνικές, μπορεί πάντα κατά περίπτωση ασθενούς, να πρέπει να συστήσει ακόμη και σήμερα, την κλαστική χειρουργική αφαίρεση του κιρσοού.

Σαφηνεκτομή και κιρσεκτομές

Η μείζων σαφηνής, είναι η φλέβα που συνήθως δημιουργεί τους κιρσούς καθώς και οι κλάδοι της. Σκοπός της σαφηνεκτομής, είναι με μικρές τομές μερικών χιλιοστών και με μία μεγαλύτερη 2-3 εκατοστών που γίνεται στη βουβωνική πτυχή, να εξαιρεθεί αυτή η μεγάλη φλέβα που προκαλεί τους κιρσούς. Στη συνέχεια, γίνονται τομές μερικών χιλιοστών εκεί που είναι οι κλάδοι της σαφηνούς, ώστε να αφαιρεθούν και αυτοί. Η επέμβαση συνήθως γίνεται με ραχιαία αναισθησία, με τον ασθενή ξύπνιο, χωρίς όμως να νιώθει τίποτα κάτω από τη μέση. Οι τομές που γίνονται είναι ιδιαίτερα μικρές ώστε να μην φαίνονται μετά το χειρουργείο. Η επέμβαση έχει πολύ καλά αποτελέσματα και είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς. Την επόμενη μέρα του χειρουργείου ο ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του.